Parkeeronderzoek

Inzicht in vrije parkeerplaatsen

Inzicht in vrije parkeerplaatsen Nadat een parkeeronderzoek is afgerond, leveren we als resultaat op hoeveel parkeerplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig zijn en hoeveel auto's op de verschillende onderzoeksmomenten staan geparkeerd in het gebied. Omdat het nodig is te kunnen sturen in het parkeerbeleid, is het interessant om te weten waar restcapaciteit (vrije parkeerplaatsen) aanwezig

Door |2023-09-19T11:30:01+02:00september 19th, 2023|

Uitvoeren van een fietsparkeeronderzoek

Parkeerruimte.. voor de fiets? Er is steeds meer behoefte aan inzicht in het fietsgebruik in Nederland, maar het ontbreekt beleidsmakers aan cijfers. Op onze pagina over parkeeronderzoeken staat uitgelegd hoe wij het aantal geparkeerde auto’s in beeld brengen en wat de mogelijkheden zijn voor het uitvoeren van verschillende type onderzoeken, zoals een onderzoek naar

Door |2023-05-31T16:30:39+02:00mei 31st, 2023|

Gebruik voetgangersoversteek

Inzicht in gebruik van een voetgangersoversteek Regelmatig voeren wij verkeerstellingen uit waarbij we inzicht verschaffen in kruispuntstromen, de intensiteit op een rotonde of een doorsnedetelling uitvoeren op een fietspad. Om deze verkeerstellingen uit te kunnen voeren, verzamelen we eerst beeldmateriaal van het punt waarvoor de analyse moet worden uitgevoerd. In de volgende stap wordt

Door |2023-05-17T15:34:42+02:00mei 17th, 2023|

Realtime parkeerdruk vaststellen

Nieuwe meetmethodes In het artikel wat een tijdje geleden op de website is geplaatst, staat beschreven dat wij regelmatig een parkeerbalans opstellen voor projectontwikkelaars om vast te stellen wat de toename is in de parkeervraag voor geplande ontwikkelingen. Om de actuele parkeervraag vast te stellen, wordt vaak vooraf de parkeerdruk ter plekke op een

Door |2023-04-05T13:25:35+02:00april 5th, 2023|

4-Traffic parkeerdashboard

Parkeeronderzoeken Voor verschillende gemeentes heeft 4-Traffic de afgelopen periode parkeeronderzoeken uitgevoerd. We zijn de afgelopen maanden onder andere actief geweest in de gemeente Amstelveen, maar ook in de gemeente Krimpenerwaard en Groningen. In deze gemeentes hebben we verschillende soorten onderzoeken uitgevoerd, zoals het in beeld brengen van de parkeerdruk van geparkeerde fietsen of auto's.

Door |2023-02-22T10:32:35+02:00februari 21st, 2023|

Opstellen van een parkeerbalans

Ontwikkeling Regelmatig voert 4-Traffic parkeeronderzoeken uit voor projectontwikkelaars, architecten of particulieren die hun eigendom / pand gaan verbouwen. De tekeningen moeten kloppen en worden goedgekeurd door de gemeente en de nieuwe plannen moeten aansluiten bij de huidige wetgeving. Vaak heeft de ontwikkeling tot gevolg dat de parkeervraag toeneemt. Dit betekent dat door het realiseren

Door |2022-12-30T11:47:17+02:00december 30th, 2022|

Uitgevoerde parkeeronderzoeken

Opdracht We kunnen melden dat we een drukke periode achter de rug hebben, waarin we voor veel partijen een parkeeronderzoek hebben uitgevoerd.  Zo hebben we onder andere een onderzoek uitgevoerd in de gemeente Smallingerland, Terneuzen en Haarlem. Veel projectontwikkelaars wisten ons te vinden en we hebben dan ook op veel verschillende locaties in Nederland

Door |2022-06-23T14:27:37+02:00juni 23rd, 2022|

Parkeeronderzoek Ridderkerk

Opdracht Het vorige grootschalige parkeeronderzoek in de gemeente Ridderkerk is enkele jaren geleden uitgevoerd. 4-Traffic heeft opdracht gekregen van de gemeente Ridderkerk om actuele parkeercijfers aan te leveren. Deze cijfers zijn verkregen door een parkeeronderzoek uit te voeren in de gehele gemeente Ridderkerk, waarbij onderscheid is gemaakt naar de parkeerdruk voor de verschillende gebieden

Door |2022-02-02T14:09:13+02:00januari 18th, 2022|

Parkeeronderzoek Geleen

Opdracht De gemeente Geleen wil samen met de grondeigenaren van de parkeerterreinen die gelegen zijn dicht bij de Cityflat de kwaliteit van het gebied verbeteren. Om een verbeteringsslag te kunnen realiseren in het gebied, is allereerst inzicht nodig in de parkeerdruk en het motief van de parkeerders die van de parkeerterreinen gebruik maken. Om

Door |2021-12-16T10:53:49+02:00september 2nd, 2021|

Parkeeronderzoek Amsterdam

Opdracht 4-Traffic heeft in opdracht van Movares een parkeeronderzoek uitgevoerd in de Gemeente Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd in de gebieden Gaasperdam Noord, Reigersbos Noord en Midden en Gaasperdam Zuid. Een parkeeronderzoek wordt gebruikt om actuele parkeercijfers te verkrijgen. Waar is voldoende parkeercapaciteit en waar niet? Waar is een parkeerprobleem? Uitvoering We hebben in

Door |2022-01-18T11:53:27+02:00juni 14th, 2021|
Ga naar de bovenkant