Deel dit artikel

Author

Sven Louter

Share

Opdracht

Het vorige grootschalige parkeeronderzoek in de gemeente Ridderkerk is enkele jaren geleden uitgevoerd. 4-Traffic heeft opdracht gekregen van de gemeente Ridderkerk om actuele parkeercijfers aan te leveren. Deze cijfers zijn verkregen door een parkeeronderzoek uit te voeren in de gehele gemeente Ridderkerk, waarbij onderscheid is gemaakt naar de parkeerdruk voor de verschillende gebieden binnen de gemeente. Ook is een onderzoek uitgevoerd rondom de winkelcentra en is niet alleen daar de bezetting in kaart gebracht, maar is ook onderzoek uitgevoerd naar het parkeermotief van de parkeerders. Op deze manier is vast te stellen waar bewoners, bezoekers en werknemers parkeren.

Het parkeeronderzoek is uitgevoerd in november 2021 en alle straten in de gemeente Ridderkerk zijn bezocht. Onderdeel van deze opdracht, naast de uitvoering van het onderzoek en de verwerking hiervan in een rapportage, is het creëren van een interactieve kaart. In deze interactieve kaart kan alle gedetailleerde informatie van het parkeeronderzoek gevonden worden.

Uitvoering

Om inzicht te krijgen in de actuele parkeercijfers is voorafgaand aan het tellen van de geparkeerde voertuigen eerst de beschikbare parkeercapaciteit in de gemeente in beeld gebracht. Het onderzoeksgebied is in twaalf verschillende gebieden/buurten ingedeeld. Deze gebieden zijn gehanteerd om inzicht te geven in de parkeerdruk per gebied en hier ook uitspraken over te kunnen doen.

Vervolgens is aan de hand van de capaciteit de parkeerbezetting op vier verschillende momenten gemeten. Het hoogste bezettingspercentage in de gemeente is gemeten in de nacht.

Motiefonderzoek

Op donderdag 11 november en zaterdag 13 november zijn de motieven van de parkeerders nabij winkel/wijkcentra bepaald. Op verschillende momenten zijn de kentekens genoteerd (eerste vier karakters van elk kenteken) van geparkeerde voertuigen binnen de vijf verschillende wijk/winkelcentra. Door de genoteerde kentekens van de verschillende rondes met elkaar te vergelijken is vastgesteld of een parkeerder een bezoeker, werknemer of bewoner is. Alle parkeerders die voor de eerste onderzoeksronde geregistreerd zijn (donderdag voor 7.00 en zaterdag voor 8.00) zijn gemarkeerd als bewoner. De onderstaande kaart laat per sectie (straatdeel of parkeerterrein) de parkeerdruk zien en de verdeling in percentages van het aandeel bezoekers, werknemers of bewoners. Ook laten de kleuren van de parkeerterreinen en de straten de parkeerdruk zien. Is de straat groen gekleurd, dan was de parkeerdruk hier laag (0 – 50%). Is een straat of parkeerterrein rood gekleurd, dan is de parkeerdruk hier hoog (86 – 100%). Voor elk onderzoeksmoment en elk wijk/winkelcentrum is een kaart opgeleverd, waarbij per onderzoeksmoment is weergegeven welk motief de parkeerders hebben die op dat meetmoment zijn waargenomen. In onderstaande afbeelding is te zien wat de motieven van de parkeerders zijn rondom het centrum. Per sectie is het percentage bewoners, bezoekers en werknemers weergegeven. Klik op onderstaande afbeelding om te vergroten.

Interactieve kaart

Alle gegevens van het parkeeronderzoek zijn opgeleverd in een online interactieve kaart in een beveiligde omgeving. In deze omgeving presenteren wij alle resultaten van het parkeeronderzoek, waarin de resultaten van de onderzoeksmomenten overzichtelijk zijn weergegeven. Ook is het in deze omgeving mogelijk om de parkeerdruk van een zelf te definiëren gebied te berekenen. De interactieve kaart kan worden aangevuld met eventuele herhaalonderzoeken, resultaten van verkeerstellingen, of elke andere vorm van gegevens.

Meer lezen over deze interactieve kaart? Bekijk de mogelijkheden op de pagina ArcGis visualisatie.

Meer weten of heeft u interesse in wat 4-Traffic voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.

Vragen over dit artikel?