Parkeeronderzoek

Parkeeronderzoek2022-01-20T15:24:28+02:00

4-Traffic voert elk type parkeeronderzoek uit!

Het vaststellen van parkeerbeleid vraagt om actuele parkeercijfers. Waar is voldoende parkeercapaciteit en waar niet? Waar is een parkeerprobleem?

Om op deze vragen antwoord te geven, zijn actuele parkeercijfers noodzakelijk. 4-Traffic kan deze cijfers leveren door middel van het uitvoeren van een parkeeronderzoek. Wij kunnen elk type parkeeronderzoek uitvoeren, of het nu gaat om het tellen van geparkeerde fietsen of auto’s, of het noteren van kentekens van geparkeerde auto’s om zo te bepalen waar de parkeerder vandaan komt. Bij elk vraagstuk bieden wij het type parkeeronderzoek aan dat het beste antwoord geeft op de vraag.

Neem contact met ons op

Dit type parkeeronderzoek voeren wij uit:

Wanneer het parkeeronderzoek is voorbereid (het voorbereiden doen we geheel digitaal, met behulp van de software ArcGis), is de eerste stap om vast te stellen hoeveel parkeerplaatsen binnen het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Dit noemen we het vaststellen van de parkeercapaciteit. We gaan zelf de straat op om in de praktijk te beoordelen hoeveel parkeerplaatsen aanwezig zijn en kennen de aanwezige parkeercapaciteit aan elke straat binnen het onderzoeksgebied toe. Tijdens het vaststellen van deze parkeercapaciteit wordt onderscheid gemaakt naar regime (is het bijvoorbeeld gratis of betaald parkeren). Ook noteren we hoeveel speciale plaatsen aanwezig zijn (denk aan laadlosplaatsen en elektrische laadplekken). Wanneer wij de parkeercapaciteit vaststellen, hanteren wij ons eigen 4-Traffic meetprotocol. Dit protocol helpt om met dezelfde regels het aantal parkeerplaatsen vast te stellen binnen het onderzoeksgebied, zodat dit in het hele onderzoeksgebied op dezelfde manier gebeurt. De parkeercapaciteit wordt gebruikt als basis om in de volgende stap de parkeerdruk te kunnen berekenen.

Nadat de parkeercapaciteit is vastgesteld, wordt vervolgens bepaald hoeveel auto’s staan geparkeerd in de straten. Wanneer het aantal geparkeerde auto’s en de capaciteit per straat bekend is, kan de parkeerdruk berekend worden. De parkeerdruk wordt berekend door de parkeercapaciteit per straat te delen door het aantal geparkeerde auto’s in die straat. Afhankelijk van het doel van het onderzoek, wordt bepaald wanneer het aantal geparkeerde auto’s wordt geteld.  ’s Nachts zullen de meeste bewoners thuis zijn en is voor de functie wonen de parkeerdruk het hoogst. Bevindt het onderzoeksgebied zich rondom een winkelcentrum, dan is het interessant om op de koopavond en de zaterdag onderzoek te doen. Het hangt af van het doel van het onderzoek wanneer de geparkeerde auto’s geteld worden. Het presenteren van de onderzoeksresultaten doen we met behulp van ArcGis. Hoe wordt een onderzoek naar de parkeerdruk uitgevoerd in de praktijk? Lees hier een referentie over een parkeeronderzoek uitgevoerd in Amsterdam.

Wanneer een onderzoek wordt uitgevoerd naar de parkeerduur, moet eerst inzicht worden verkregen in de totale tijd dat een auto geparkeerd staat. Dit wordt gedaan door op meerdere momenten de kentekens van geparkeerde auto’s te noteren. Deze informatie kan waardevol zijn, wanneer bepaald moet worden welke doelgroep van bijvoorbeeld een parkeerplaats gebruik maakt. Zijn dit bewoners (de auto staat er ’s nachts), zijn dit bezoekers (de auto staat er maar voor een korte periode op een dag) of zijn het werknemers (de auto staat er meerdere uren overdag). Met behulp van de informatie hoe lang en wanneer een auto staat geparkeerd, wordt zogenoemde parkeermotief vastgesteld. Een mogelijk parkeermotief kan bewoner, werknemer of bezoeker zijn. De uitkomsten presenteren we met behulp van de software van ArcGis. Lees er meer over in onze referentie over het parkeerduuronderzoek in Geleen

Wanneer een herkomstonderzoek wordt uitgevoerd, wordt vastgesteld waar de voertuigen vandaan komen die binnen het onderzoeksgebied geparkeerd staan. Ook kan specifiek uitgezocht worden waar parkeerders vandaan komen per straat of per parkeerplaats. Om deze informatie te krijgen, is het noodzakelijk om de kentekens van de geparkeerde auto’s te registreren. Alle kentekens worden daarna gestuurd naar het RDW. Na de verwerking van het RDW wordt verder gewerkt met een bestand met alle postcodes van de eigenaren van de geparkeerde auto’s. Aan de hand van deze lijst met postcodes worden overzichtelijke kaarten gemaakt, waarop in één oogopslag is te zien waar de parkeerders vandaan komen. Deze kaarten maken wij met behulp van het programma ArcGIS. Dit type onderzoek is in de praktijk toepasbaar wanneer bijvoorbeeld bepaald moet worden waar de parkeerders van een P+R terrein vandaan komen en wat de afstand is van deze parkeerders tot dit parkeerterrein. Zo kan ook bepaald worden of de groep parkeerders een eventueel alternatief heeft, bijvoorbeeld de fiets of het openbaar vervoer.

Wij voeren opdrachten uit voor:

  • Projectontwikkelaars

  • Particulieren

  • Architecten

  • Gemeentes

  • Provincies

  • Andere overheden

Wij tellen het aantal geparkeerde

auto’s

Wij tellen het aantal geparkeerde

fietsen

Wij voeren onderzoeken uit, op elke locatie,

privé of openbaar

Wij bepalen ook de bezetting in

parkeergarages

Ons laatste nieuws

Neem contact met ons op
Ga naar de bovenkant