c Alles uitvouwen C Alles invouwen

Jazeker! Wij hebben momenteel 14 camera’s in eigen bezit, waarmee we voor een lange periode beelden kunnen opnemen bij elke verkeerssituatie. Elke verkeerssituatie analyseren wij vervolgens met onze eigen analysesoftware.

Voorafgaand aan het onderzoek stellen wij de parkeercapaciteit binnen het gebied vast. Als we dit doen, dan bezoeken we elke straat binnen het gebied en kijken hoeveel auto’s hier mogen parkeren. Daarbij letten we op het regime (is het bijvoorbeeld gratis of betaald parkeren) en op bijzondere plekken (bijvoorbeeld laad-losplaatsen en parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen). We houden hierbij rekening met de geldende regels of we parkeercapaciteit toekennen aan de straten, zo is langsparkeren binnen een parkeerverbodszone niet toegestaan en mag er op fietsstroken niet geparkeerd worden.

Door onze ruime ervaring in het uitvoeren van parkeeronderzoeken weten wij welke stappen wij moeten ondernemen. Wij zijn dan ook in staat snel elk gewenst parkeeronderzoek uit te voeren. Wij reageren snel op elke aanvraag, onze contactgegevens vind je hier.

Dit kan meerdere redenen hebben:

  • Een ontwikkeling staat gepland. Bijvoorbeeld een winkelpand wordt verbouwd tot een aantal appartementen. Bij een winkelpand is te verwachten dat de meeste auto’s overdag geparkeerd staan, namelijk bezoekers van het winkelpand. Parkeerplaatsen nabij appartementen zijn het vaakst ’s nachts in gebruik, wanneer de bewoners thuis zijn. Door een parkeeronderzoek ’s nachts uit te voeren kan bepaald worden of genoeg parkeerplaatsen aanwezig zijn om de bewoners van de appartementen straks hun auto te laten parkeren.
  • Oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen. Bij een flat zijn parkeerplaatsen aanwezig, maar hier wordt vermoedelijk geparkeerd door reizigers die de parkeerplaats gebruiken als P+R locatie. Door het uitvoeren van een parkeeronderzoek (en in dit geval een kentekenonderzoek) kan vastgesteld worden waar de mensen vandaan komen die op de parkeerplaats parkeren.
  • Monitoren en evalueren van parkeerbeleid. Na bijvoorbeeld het invoeren van betaald parkeren, kan het effect worden vastgesteld door het uitvoeren van een parkeeronderzoek. Bepaald kan worden of mensen elders gaan parkeren nadat betaald parkeren is ingevoerd.

Met deze term wordt bedoeld hoeveel % van de parkeercapaciteit bezet is tijdens het uitvoeren van het parkeeronderzoek. Wanneer er 100 parkeerplaatsen binnen een gebied zijn en op 70 parkeerplaatsen staat een auto geparkeerd, is op dat moment de parkeerdruk 70%.

Tijdens een parkeeronderzoek wordt gekeken hoeveel auto’s in een bepaald gebied staan. Voordat een parkeeronderzoek wordt uitgevoerd, wordt allereerst de parkeercapaciteit bepaald. Vervolgens wordt op vooraf vastgestelde tijden het onderzoeksgebied bezocht en genoteerd hoeveel auto’s geparkeerd staan binnen het gebied.

Wat een parkeeronderzoek kost hangt van verschillende factoren af. Allereerst de grootte van het gebied waar het parkeeronderzoek moet worden uitgevoerd, hoe groter het gebied, des te duurder het onderzoek. Ook is van invloed hoe vaak het aantal auto’s binnen het onderzoeksgebied geteld moet worden. Vaker tellen betekent dat het onderzoek duurder wordt. Als laatste maakt het type onderzoek uit voor de kosten. Een kentekenonderzoek (om te bepalen waar de mensen vandaan komen die de auto binnen het gebied geparkeerd hebben) vandaan komen is intensiever dan alleen het tellen van het aantal auto’s, waardoor een herkomstonderzoek duurder.

Wij analyseren onder andere:

  • (turbo)rotondes
  • fietspaden
  • voetgangersoversteekplaatsen
  • rijstroken
  • kruispunten
  • snelwegen

Zie voor meer informatie onze pagina over verkeerstellingen.

Zeker niet! Onze camera’s hebben een eigen accuvoorziening, waardoor ze ook op elke gewenste locatie geplaatst kunnen worden. Tevens staan wij via een dataverbinding constant in contact met de camera’s en kunnen de camera’s op deze manier 24 uur per dag gevolgd worden, waardoor we bij een eventuele storing snel kunnen ingrijpen.