Deel dit artikel

Author

admin

Share

Ontwikkeling

Regelmatig voert 4-Traffic parkeeronderzoeken uit voor projectontwikkelaars, architecten of particulieren die hun eigendom / pand gaan verbouwen. De tekeningen moeten kloppen en worden goedgekeurd door de gemeente en de nieuwe plannen moeten aansluiten bij de huidige wetgeving. Vaak heeft de ontwikkeling tot gevolg dat de parkeervraag toeneemt. Dit betekent dat door het realiseren van een extra kamer verwacht wordt dat het aantal geparkeerde voertuigen toeneemt. Ook is het mogelijk dat een winkelpand wordt omgebouwd tot woning, waarbij op een ander moment op de dag de auto’s nabij het pand staan geparkeerd. De gemeente vraagt dan vaak om een onafhankelijk parkeeronderzoek, om zo te laten onderzoeken of voldoende parkeercapaciteit in de omgeving beschikbaar is om de ontwikkeling door te laten gaan.

Cijfers

Gemeentes hebben vaak zelf documenten waarin staat aangegeven met welke kencijfers gerekend moet worden om de toename in de parkeervraag te berekenen. Vaak zijn deze cijfers gebaseerd op de cijfers van het CROW. De richtlijnen die in de publicaties staan die het CROW publiceert, worden vaak overgenomen door de gemeentes of hierin wordt in de documentatie van de gemeente naar verwezen. 4-Traffic heeft toegang tot de database van het CROW en op deze manier toegang tot de meest actuele kencijfers op het gebied van parkeren. Ook dient gekeken te worden naar de aanwezigheidspercentages, deze percentages geven weer voor welke functie te verwachten is wat het piekmoment is op het gebied van parkeren.

Parkeerbalans

Elk uitgevoerd parkeeronderzoek moet voldoen aan de eisen van de gemeente. 4-Traffic neemt het afstemmen van deze eisen (welke onderzoeksmomenten en welke straten) met de gemeente graag bij u uit handen. Door onze ervaring in deze projecten, weten wij welke wegen wij moeten bewandelen om snel tot de juiste aanpak te komen samen met de gemeente en met onze opdrachtgever. Immers, het parkeeronderzoek zal uiteindelijk beoordeeld en goedgekeurd moeten worden door de gemeente. Wanneer het parkeeronderzoek is uitgevoerd, behoort het opstellen van een parkeerbalans ook tot de mogeijkheid. Hierin wordt weergegeven wat de te verwachten toename is in de parkeervraag per moment (bijvoorbeeld voor de ochtend, middag en avond afzonderlijk). Ook wordt berekend of de toename in het aantal geparkeerde auto’s in de omgeving past. Ook leveren wij standaard voor het drukste meetmoment een overzichtskaart op waarop is te zien wat de parkeerdruk is (zoals de afbeelding hieronder).  Kunnen wij u helpen met het uitvoeren van een parkeeronderzoek en opstellen van een parkeerbalans? Neem dan contact met ons op.

Vragen over dit artikel?