Deel dit artikel

Author

admin

Share

Nieuwe meetmethodes

In het artikel wat een tijdje geleden op de website is geplaatst, staat beschreven dat wij regelmatig een parkeerbalans opstellen voor projectontwikkelaars om vast te stellen wat de toename is in de parkeervraag voor geplande ontwikkelingen. Om de actuele parkeervraag vast te stellen, wordt vaak vooraf de parkeerdruk ter plekke op een vooraf aantal vastgestelde momenten vastgesteld. Dit is een zuivere meetmethode en wij zullen dan ook zeker niet beweren dan dit achterhaald is.
Wat wij echter wel willen beweren is dat ‘niks in beton gegoten is’ en dat efficiënt en kwalitatief goed onderzoek uitvoeren bij ons bovenaan staat. Het project dat wij in februari 2023 in Zwolle hebben uitgevoerd is hier een uitstekend voorbeeld van. Voor het project ‘Dobbe aan het water’ hebben wij de parkeerdruk, op het naastgelegen parkeerterrein, vastgesteld met camera’s en de analysesoftware van GoodVision. Vanuit de projectontwikkelaar ‘Van Wijnen’ was behoefte aan inzicht in de parkeerdruk per uur van de dag.

Parkeerdruk vaststellen met behulp van camera’s

Nabij de ingang van het parkeerterrein hebben wij een camera geplaatst, waarmee elk in- en uitgaand voertuig is geteld. De camera’s die wij inzetten hebben een eigen stroomvoorziening, zodat wij geen aggregaat hoeven te plaatsen of afhankelijk zijn van stroomtoevoer van een lichtmast.
Tijdens het plaatsen van de camera is een nulmeting op het parkeerterrein uitgevoerd, wat betekent dat op dat moment het aantal geparkeerde voertuigen op het parkeerterrein is vastgesteld. De bezetting is vervolgens vastgesteld op basis van het aantal in- en uitrijdende voertuigen, waarvan de aantallen voertuigen in beide richtingen met behulp van geautomatiseerde software is vastgesteld. De betrouwbaarheid is doormiddel van een drietal steekproeven gecontroleerd, en zoals verwacht kwamen de aantallen exact overheen. Door middel van een overzichtelijke tabel en grafiek kunnen we vervolgens de parkeerdruk zien per dag en het verloop in de parkeerdruk (zie afbeelding onderaan dit artikel).

Snel resultaten beschikbaar

De analyse met de software van GoodVision was klaar binnen een uur, waardoor wij in staat waren het eindrapport binnen 72 uur na het verwijderen van de camera’s op te leveren. Met dit project hebben wij onszelf en huidige/toekomstige opdrachtgevers een extra optie gegeven voor toekomstige parkeeronderzoeken. Denk hierbij aan het nauwkeurig in beeld brengen van de bezetting op P+R terreinen en parkeergarages. De case study die GoodVision over dit project heeft geschreven, is hier te lezen.

Geïnteresseerd in deze onderzoeksmethode of meer informatie over dit project? Neem contact met ons op!

Vragen over dit artikel?