ArcGIS visualisatie

ArcGIS visualisatie2022-01-21T10:25:50+02:00

Wij visualiseren elke vorm van gegevens

De resultaten van de meeste onderzoeken visualiseren wij met behulp van het programma Arcgis. Dit programma helpt om snel en foutloos data te verwerken en op een interactieve wijze de resultaten te presenteren. Nadat wij het gevraagde (parkeer)onderzoek hebben afgerond en de gegevens zijn verwerkt, wordt de data gepresenteerd met behulp van deze software.

Neem contact met ons op

Hoe visualiseren wij onderzoeksgegevens met dit programma en hoe ziet het resultaat eruit? De verschillende mogelijkheden om de resultaten van een onderzoek te presenteren staan hieronder weergegeven.

Een webmap is een digitale kaart waarin op een interactieve manier gegevens weer worden gegeven. Als 4-Traffic een webmap creëert, is dit vaak een kaart met resultaten van een parkeeronderzoek. Dit is mogelijk van zowel een onderzoek naar auto- als fietsparkeren. Op deze digitale kaart is elke sectie (straatdeel) of fietsparkeervoorziening weergegeven en te selecteren. Wanneer de sectie of voorziening wordt aangeklikt, wordt weergegeven hoeveel parkeerplaatsen of fietsparkeerplekken aanwezig zijn. Wanneer het een onderzoek betreft waarin meerdere keren het aantal geparkeerde fietsen of auto’s is vastgesteld, worden de verschillende cijfers van elk telmoment weergegeven. Het voordeel van een webmap is dat de resultaten van bijvoorbeeld een parkeeronderzoek makkelijk te delen zijn door ons met onze klant en door de opdrachtgever met collega’s binnen de organisatie.

De webapp is kort samengevat een interactieve kaart, met als basis een webmap (een digitale kaart met bijvoorbeeld de resultaten van een parkeeronderzoek). In een webapp zijn ten opzichte van de webmap meer interactieve functies in te bouwen. Een mogelijke functie is het berekenen van de parkeerdruk van een geselecteerd gebied. Door deze functie is het mogelijk om berekening in de webapp te doen, zonder dat hiervoor Excel gebruikt hoeft te worden. Aan een webapp kan elke vorm van gegevens toegevoegd worden, zoals bijvoorbeeld de resultaten van een verkeerstelling of de resultaten van een enquête onderzoek. Ook andere vormen van gegevens die al beschikbaar zijn, kunnen aangevuld worden in de webapp. Denk hierbij aan de indeling van gebieden op de kaart op basis van postcodes, of op basis van buurten. Ook kunnen onderzoeken die jaarlijks herhaald worden, elk jaar aangevuld worden in de webapp.

In een dashboard is het mogelijk grafieken, indicatoren, meters, lijsten, kaarten en meer aan een interactieve kaart toe te voegen. In een dashboard kan worden gekozen hoe de gegevens weer moeten worden gegeven. Hierbij kan gedacht worden aan de parkeerdruk per gebied in een grafiek weer te geven of het verloop van de parkeerdruk op een dag te laten zien. Een mogelijkheid is tevens het inzichtelijk maken van scores. Dit houdt bijvoorbeeld in dat binnen een opdracht bushaltes worden beoordeeld op toegankelijkheid voor mindervaliden. In een dashboard kunnen de scores voor elk aspect door middel van interactieve meters weergegeven worden. Elk type data kan op deze manier in een dashboard worden getoond. Het kan dan gaan om de resultaten van een verkeerstelling (aandeel vrachtverkeer) of de verkeersintensiteit per dag.

Een Storymap is de plek waar op interactieve wijze niet alleen gegevens, maar ook tekst weer kan worden gegeven. Een Storymap leest eigenlijk als een rapportage, waarin tekst en afbeeldingen afgewisseld worden met grafieken of tabellen. Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld van een parkeeronderzoek de aanleiding te laten zien, de capaciteit van het hele onderzoeksgebied, resultaten van analyses weer te geven en een conclusie in de Storymap terug te laten komen. Dit zorgt ervoor dat alle aspecten van het parkeeronderzoek in de Storymap terug te vinden zijn en dat op de afzonderlijke kaarten die in de Storymap getoond worden, ingezoomd kan worden en selecties kunnen worden gemaakt. Op deze manier is alle informatie rondom het onderzoek op een centrale plek weer te vinden. Voordeel is dat deze Storymap makkelijk gedeeld kan worden met collega’s binnen een organisatie. Hoe ziet dit er uit in de praktijk? Bekijk dan een voorbeeld van een Storymap.

Voordelen presenteren gegevens met Arcgis:

  • Interactief

  • Makkelijk te delen

  • Elke indeling mogelijk

  • Overzichtelijk

  • Vergelijking gegevens

  • Verschillende basiskaarten

Wij gebruiken Arcgis wanneer wij onderzoeken

Voorbereiden

Wij gebruiken Arcgis wanneer wij onderzoeken

uitvoeren

Wij gebruiken Arcgis wanneer wij onderzoeken

Opleveren

Wij gebruiken Arcgis wanneer wij
data

Presenteren

Ons laatste nieuws

Neem contact met ons op
Ga naar de bovenkant