Deel dit artikel

Author

admin

Share

Opdracht

De gemeente Geleen wil samen met de grondeigenaren van de parkeerterreinen die gelegen zijn dicht bij de Cityflat de kwaliteit van het gebied verbeteren.
Om een verbeteringsslag te kunnen realiseren in het gebied, is allereerst inzicht nodig in de parkeerdruk en het motief van de parkeerders die van de parkeerterreinen gebruik maken. Om hier een actueel beeld van te krijgen is een parkeeronderzoek nodig. Dit onderzoek is door 4-Traffic uitgevoerd in opdracht van Royal HaskoningDHV.

Uitvoering

  • Het parkeeronderzoek is binnen een straal van 250 meter rondom de Cityflat uitgevoerd.
  • Er zijn verschillende functies binnen het gebied, onder andere horeca en wonen. Deze functies hebben verschillende piekmomenten met een wisselende parkeerdruk, daarom is op meerdere momenten bepaald hoeveel voertuigen geparkeerd staan.
  • Op de parkeerterreinen is het motief van de parkeerders vastgesteld door op meerdere momenten de kentekens te noteren van geparkeerde auto’s en deze kentekens van meerdere rondes met elkaar te vergelijken.

Resultaat

  • De uitkomst van de motiefmeting heeft de gemeente en grondeigenaren inzicht gegeven in wie uiteindelijk gebruik maakt van de verschillende parkeerterreinen. Zijn dit bewoners, bezoekers of werknemers?
  • Op basis van de onderzoeksresultaten die zijn opgeleverd door 4-Traffic, kunnen beslissingen worden genomen over de verdere verbetering van het gebied en de concrete invulling van het thema parkeren binnen het gebied.

Meer weten of heeft u interesse in wat 4-Traffic voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.

Vragen over dit artikel?