Deel dit artikel

Author

admin

Share

Inzicht in gebruik van een voetgangersoversteek

Regelmatig voeren wij verkeerstellingen uit waarbij we inzicht verschaffen in kruispuntstromen, de intensiteit op een rotonde of een doorsnedetelling uitvoeren op een fietspad. Om deze verkeerstellingen uit te kunnen voeren, verzamelen we eerst beeldmateriaal van het punt waarvoor de analyse moet worden uitgevoerd. In de volgende stap wordt het beeldmateriaal verwerkt door de software van Goodvision. De software herkent elke weggebruiker en volgt de weggebruiker van waar naar waar deze zich verplaatst.

Inzicht in afgelegde trajecten

Omdat elke weggebruiker wordt gevolgd door de software, is het mogelijk om inzicht te verkrijgen in de afgelegde trajecten. Op deze manier kan de intensiteit van elke gewenste richting worden vastgesteld en door de gebruiker zelf richtingen worden aangemaakt met de software van Goodvision. Het is niet alleen mogelijk om aantallen vast te stellen, maar ook visueel te maken waar weggebruikers zich binnen het beeld verplaatsen. Bij bijvoorbeeld een voetgangersoversteek is het mogelijk om te zien waar voetgangers oversteken. Is dit daadwerkelijk op de oversteek zelf of wordt er ook veel overgestoken op een plek naast de oversteek? Een mogelijke conclusie die hieruit voort kan komen is dat een voetgangersoversteek niet op de juiste locatie is gelegen.

Presenteren van oversteekbewegingen

Het is mogelijk om per richting de afgelegde trajecten in beeld te brengen of voor de gehele onderzoeksperiode voor een specifieke categorie weggebruikers. Zo is vast te stellen waar fietsers oversteken of zich verplaatsen binnen het opgenomen beeld, of waar voetgangers vandaan komen voordat ze gebruik maken van een voetgangersoversteek. In onderstaande afbeelding is weergegeven hoe de afgelegde trajecten gepresenteerd kunnen worden. Uit de afbeelding blijkt dat er ook voetgangers zijn die de weg oversteken en geen gebruik maken van de voetgangersoversteek. Ook is te zien waar de voetgangers vandaan komen voordat ze oversteken en waar ze vervolgens heen gaan. Deze inzichten helpen met beleidskeuzes om te bepalen waar voetgangersoversteken eventueel gerealiseerd moeten worden, of om vast te stellen dat ze niet (meer) op de juiste locatie liggen.

Meer weten hoe het gebruik van een voetgangersoversteek inzichtelijk kan worden gemaakt? Of een andere vraag? Neem contact met ons op!

Vragen over dit artikel?