Deel dit artikel

Author

admin

Share

Opdracht

We kunnen melden dat we een drukke periode achter de rug hebben, waarin we voor veel partijen een parkeeronderzoek hebben uitgevoerd.  Zo hebben we onder andere een onderzoek uitgevoerd in de gemeente Smallingerland, Terneuzen en Haarlem. Veel projectontwikkelaars wisten ons te vinden en we hebben dan ook op veel verschillende locaties in Nederland een parkeeronderzoek uitgevoerd. Vaak wordt bij een aanvraag voor een wijziging van de functie van een pand (bijvoorbeeld van een winkelpand naar appartementen) door de gemeente gevraagd om aan te tonen dat voldoende parkeercapaciteit in de omgeving van het pand beschikbaar is. Soms is de uitvraag direct helder en zijn de uitgangspunten bekend, bij andere uitvragen is het soms gewenst dat wij contact opnemen met de gemeente en zo de uitgangspunten samen met de gemeente afstemmen. Dit doen we dan ook graag vooraf, zodat ook de gemeente akkoord is met de gekozen aanpak.

Uitvoering

Als het gaat om het wijzigen van een pand naar de functie wonen, is een goed moment om de parkeerbezetting in beeld te brengen ’s nachts, aangezien dan de meeste bewoners thuis zijn en op dat moment het aanwezigheidspercentage het hoogst is van de parkeerders voor de functie wonen. Dit betekent dat de meeste onderzoeken die wij uitgevoerd hebben voor de projectontwikkelaars, ’s nachts het aantal geparkeerde voertuigen is geteld. Voordat we kunnen bepalen hoe druk het is in de straten, gaan we eerst de openbare parkeercapaciteit in beeld brengen. Alle onderzoeken die wij uitvoeren voeren we digitaal uit, we doen niks meer met pen en papier. Dit maakt de voorbereiding, uitvoering en verwerking een stuk efficiënter, waardoor wij snel in staat zijn een aanvraag op te pakken en ook na uitvoering snel de resultaten kunnen opleveren.

Rapportage

Voor elke aanvrager hebben we een rapportage opgeleverd waarin we in veel gevallen ook een doorrekening hebben gedaan naar de toekomstige situatie en hebben vastgesteld of de toename van de parkeervraag opgenomen kan worden in de openbare ruimte. Met behulp van onze rapportages hebben de ontwikkelingen en geplande verbouwing doorgang kunnen vinden, een resultaat waar we trots op zijn en waar we zelf weer energie uit halen om de volgende aanvraag op te pakken.

Wij staan klaar om de volgende aanvraag voor een parkeeronderzoek op te pakken. Neem hier contact met ons op.

Vragen over dit artikel?