Deel dit artikel

Author

admin

Share

Verkeerstellingen en meer

4-Traffic zet bij elk vraagstuk waar inzicht in de verkeersintensiteit gewenst is, de best passende meetmethode in. Zo hebben wij de mogelijkheid tot het inzetten van verschillende meetmethodes, zoals onze eigen 4-Traffic camera’s, een drone, ANPR-camera’s of de telslang. In dit artikel beschreven wij al meerdere voordelen van de inzet van onze eigen camera’s aan de hand van enkele uitgevoerde onderzoeken. Het is niet alleen mogelijk om de intensiteit vast te stellen, het is ook mogelijk geautomatiseerd de wachttijd te bepalen voor gemotoriseerd verkeer met behulp van opgenomen beelden en de software van Goodvision. Zo kan bijvoorbeeld bepaald worden hoe lang voertuigen moeten wachten voordat ze het kruispunt of de rotonde op kunnen rijden.

Wachttijd vaststellen

Regelmatig krijgen we de vraag of we voor een kruispunt of rotonde de wachttijd kunnen bepalen voor het gemotoriseerde verkeer. Het is namelijk van belang om te weten of op het kruispunt voldoende hiaten aanwezig zijn (‘gaten’ tussen het rijdende verkeer waar tussen ingevoegd kan worden). Wanneer deze hiaten ontbreken kan het betekenen dat de wachttijd enorm toeneemt, wat een lange wachtrij tot gevolg kan hebben en wat ook kan betekenen dat weggebruikers hun geduld verliezen en het kruispunt oprijden terwijl er eigenlijk geen ruimte aanwezig is.

Praktijkvoorbeeld in Huizen

In opdracht van Movares heeft 4-Traffic een verkeerstelling uitgevoerd op het kruispunt van de Zomerkade en de Zuiderzee in Huizen. Op dit kruispunt is vastgesteld wat de wachttijd is van de voertuigen die vanaf de Zuiderzee komen en de Zomerkade op willen rijden. Met behulp van de software van GoodVision is de wachttijd vastgesteld voor elk voertuig dat afsloeg vanaf de Zuiderzee richting de Zomerkade. In de notitie die is verstuurd is een tabel opgenomen waarin staat aangegeven wat de wachttijd per voertuig is geweest voor deze linksafbeweging. Op de afbeelding onderaan dit artikel is weergegeven hoe deze gegevens worden vastgesteld in de software van GoodVision.

Meer weten?

Geïnteresseerd geraakt door dit artikel? Kunnen wij ondersteunen bij het uitvoeren van een verkeerstelling en ook de wachttijd inzichtelijk maken? Of heeft u een andere vraag? Wij zijn te bereiken via het contactformulier of op telefoonnummer 055-234-0000.

Vragen over dit artikel?