Verkeerstelling

Verkeerstelling2022-01-25T15:43:14+02:00

4-Traffic voert elk type verkeerstelling uit!

Wilt u een verkeerstelling laten uitvoeren en het aantal auto’s, fietsers of voetgangers tellen? Voor alleen een spitsperiode, een paar dagen, een hele maand of langer? Wij bieden voor elk vraagstuk een passende oplossing. Zo hebben wij de mogelijkheid tot het inzetten van onze eigen 4-Traffic camera’s, een drone, ANPR-camera’s of de telslang.

Hieronder staan deze verschillende meetmethodes weergegeven en bij welk type verkeerstelling wij welke meetmethode gebruiken.

Neem contact met ons op

Wij voeren een verkeerstelling uit met:

Eén van de methodes om een verkeerstelling uit te voeren, is het opnemen van beelden van een verkeerssituatie en later de verkeersintensiteit vast te stellen met behulp van software. 4-Traffic heeft eigen camera’s in het bezit, waarmee we een aaneengesloten periode in hoge kwaliteit opnames kunnen maken van elke verkeerssituatie. Onze camera’s hebben een eigen stroomvoorziening, waardoor we op elke plaats onze camera’s kunnen installeren. Het voordeel van het inzetten van camera’s is dat ook complexe verkeerssituaties (kruispunten / rotondes) geanalyseerd kunnen worden. Nadat de beelden zijn opgenomen, gebruiken wij de software van Goodvision om de verkeerstelling uit te voeren. Met de software is het mogelijk om bijvoorbeeld fietsers te tellen op een fietspad, of de kruispuntbewegingen op een kruispunt vast te stellen (met onderscheid naar modaliteit). Uiteraard zijn er meer mogelijkheden met de analysesoftware.

Wanneer het gaat om complexe verkeerssituaties, kan het inzetten van een drone uitkomst bieden. Het voordeel van het inzetten van een drone is dat op grote hoogte voertuigen over lange afstand gevolgd kunnen worden. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld voertuigen te volgen tussen twee kruispunten. 4-Traffic heeft de eigen middelen in huis om een drone onderzoek uit te voeren. Wij bezitten een eigen drone en binnen ons team bevindt zich een drone piloot die alle benodigde papieren heeft. De opgenomen beelden van een drone onderzoek verwerken we met de software van Goodvision. Het uitvoeren van een analyse met behulp van dronebeelden wordt vaak gekozen wanneer het een verkeerssituatie betreft met een grote oppervlakte, zoals bijvoorbeeld een knooppunt. De mogelijkheden van een drone onderzoek zijn inzichtelijk gemaakt in onze analyse van knooppunt Beekbergen.

Met een ANPR camera (ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition), ook wel een kentekencamera genoemd, is het mogelijk kentekens van passerende voertuigen te registreren. Op deze manier wordt een verkeerstelling uitgevoerd, specifiek met het doel om te onderzoeken of doorgaand of bestemmingsverkeer langs de kentekencamera rijdt. Bij dit type onderzoek is het noodzakelijk om binnen een gebied meerdere camera’s te plaatsen. Ook is het met deze manier van meten mogelijk vast te stellen of sprake is van sluipverkeer. 4-Traffic gebruikt de software van Goodvision om op basis van opgenomen beelden een verkeerstelling uit te voeren. Met deze software is het ook mogelijk om de kentekens te exporteren die de camera passeren. Lees meer over deze mogelijkheden op de pagina over Goodvision.

De telslang wordt vaak toegepast als de intensiteiten van een doorsnedetelling voldoende informatie opleveren. Een doorsnedetelling betekent een verkeerstelling waar op de rijbaan, de rijstrook of bijvoorbeeld het fietspad het verkeer in twee richtingen wordt geteld.  De telslang wordt in de breedte over de weg geplaatst en op deze manier wordt de verkeerstelling uitgevoerd. De meetapparatuur waarop de telslang is aangesloten kan detecteren wat voor soort voertuig langs rijdt. Elk passerend voertuig veroorzaakt namelijk een puls in de telslang, deze puls wordt vervolgens gestuurd naar de hoofdunit. Op deze manier wordt het aantal passerende voertuigen geregistreerd, met onderscheid naar richting en de voertuigcategorie. Op basis van de tijd tussen de pulsen wordt ook de gereden snelheid van het voertuig dat de telslang passeert geregistreerd. Voor de verkeerstelling die we mochten uitvoeren in de gemeente Sluis is te lezen hoe de telslangen in dit project zijn ingezet.

Wij onderscheiden:

  • Personenauto’s

  • Bestelbussen

  • Vrachtwagens

  • Bussen

  • Landbouwvoertuigen

  • Fietsers

  • Voetgangers

  • Motorfietsen

  • Bromfietsen

Wij tellen al het verkeer op

kruispunten

Wij tellen al het verkeer op

rotondes

Wij tellen ook al het verkeer op

rijstroken

Ook voeren wij onderzoek uit naar

conflicten

Ons laatste nieuws

Neem contact met ons op
Ga naar de bovenkant