Deel dit artikel

Author

admin

Share

Verkeerstellingen bij 4-Traffic

4-Traffic kan bij elk vraagstuk waar de verkeersintensiteit inzichtelijk gemaakt moet worden, een passende meetmethode inzetten. Zo hebben wij de mogelijkheid tot het inzetten verschillende meetmethodes, zoals onze eigen 4-Traffic camera’s, een drone, ANPR-camera’s of de telslang. In dit artikel beschreven wij al meerdere voordelen van de inzet van onze eigen camera’s aan de hand van enkele uitgevoerde onderzoeken. Met de inzet van onze eigen camera’s en de analysesoftware van GoodVision geven wij in dit artikel aan welke intensiteit wij inzichtelijk maken.

Verschillende verkeerssituaties

4-Traffic voert regelmatig verkeerstellingen uit op rotondes, kruispunten, fietspaden en voetgangersoversteekplaatsen. Met onze eigen camera’s nemen wij beelden op van een verkeerssituatie om later met behulp van GoodVision de verkeersintensiteiten vast te stellen. Dit is mogelijk bij:

  • Kruispunten en rotondes: Van elke weggebruiker op een kruispunt of rotonde kan de gereden richting inzichtelijk gemaakt worden, met onderscheid naar modaliteit. Als er oversteekplaatsen aanwezig zijn, kan de intensiteit ook hier inzichtelijk worden gemaakt en wordt het aantal overstekende (brom)fietsers of voetgangers vastgesteld. Indien (brom)fietsers gebruik maken van de rijbaan, kan ook voor deze modaliteit de gereden richting worden vastgesteld. Ook is het mogelijk om een kruispunttelling op een fietspad uit te voeren.
  • Fietspaden: Op een (brom)fietspad kan de verkeersintensiteit inzichtelijk worden gemaakt. Dit hebben we gedaan op verschillende locaties nabij het Stadspark in Groningen. Onderscheid is te maken naar bromfietsers en fietsers.
  • Voetgangersoversteek: Wanneer de intensiteit op een voetgangersoversteek wordt vastgesteld, wordt bepaald hoeveel voetgangers in welke richting oversteken. Ook is het mogelijk om te zien waar voetgangers oversteken, zoals in dit artikel is weergegeven (link). Een mogelijke conclusie die hieruit voort kan komen is dat een voetgangersoversteek niet op de juiste locatie is gelegen.

Meer weten?

Geïnteresseerd geraakt door dit artikel? Kunnen wij ondersteunen bij het uitvoeren van een verkeerstelling? Of heeft u een andere vraag? Wij zijn te bereiken via het contactformulier of op telefoonnummer 055-234-0000.

Vragen over dit artikel?