Wat een parkeeronderzoek kost hangt van verschillende factoren af. Allereerst de grootte van het gebied waar het parkeeronderzoek moet worden uitgevoerd, hoe groter het gebied, des te duurder het onderzoek. Ook is van invloed hoe vaak het aantal auto’s binnen het onderzoeksgebied geteld moet worden. Vaker tellen betekent dat het onderzoek duurder wordt. Als laatste maakt het type onderzoek uit voor de kosten. Een kentekenonderzoek (om te bepalen waar de mensen vandaan komen die de auto binnen het gebied geparkeerd hebben) vandaan komen is intensiever dan alleen het tellen van het aantal auto’s, waardoor een herkomstonderzoek duurder.