Met deze term wordt bedoeld hoeveel % van de parkeercapaciteit bezet is tijdens het uitvoeren van het parkeeronderzoek. Wanneer er 100 parkeerplaatsen binnen een gebied zijn en op 70 parkeerplaatsen staat een auto geparkeerd, is op dat moment de parkeerdruk 70%.